Bizi takip edin
|
EN

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

Adalet (Türkçe)

HAKKIMIZDA

Yargı ve diğer sektörlerin temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü ihtiyacını karşılayabilecek teorik altyapısı olan, uygulamayı bilen ve teknolojiyi takip eden öğrenciler yetiştirmek programın ana amacıdır. Adalet programını bitiren öğrenciler "Adalet Meslek Elemanı" ünvanını kazanırlar. Adalet meslek elemanları mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında, vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi ve yargıçların aldıkları kararın uygulanması gibi konularda gerekli işlemleri yürütürler.

Öğrencilerin iyi bir yabancı dil eğitimi almaları, alanlarında uzman kişilerin verdiği derslerle mesleki bilgi ve deneyime sahip olarak yetiştirilmeleri, başarılı olan öğrencilerin hukuk fakültelerine dikey geçiş yapabilmeleri, meslek sınavlarında başarılı olmalarını sağlayacak yeterli bilgi ve donanıma sahip olarak mezun olmaları programın avantajları arasında sayılabilir.

Yüksekokulumuzda ders veren öğretim elemanları, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden, 2547 Sayılı Kanun’un 31.maddesine göre görevlendirilen Adalet Bakanlığı mensuplarından ve aynı Kanun’un 40/a ve 31. maddesine göre görevlendirilmiş diğer kişilerden oluşmaktadır.
 
Adalet yüksek okulumuzda öğrencilere adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgi ve tecrübe kazandırılması ön plandadır. Yüksekokulda, kamu hukuku ve özel hukuk, hukuk, hukuk usulü, ceza ve ceza usulü, icra-iflas, avukatlık ve noterlik mevzuatı, mali mevzuat, hukuk dili, adli tıp, kalem mevzuatı gibi hukuk bilgilerinin yanı sıra, daktilografi, Türkçe, yabancı dil, muhasebe, işletme yönetimi, arşiv ve dosyalama teknikleri gibi teorik ve uygulamalı dersler okutulmaktadır.

Yüksekokulumuza ÖSYM sınavları sonucunda o öğretim yılında kayıt hakkı kazanmış öğrenciler ile Adalet Meslek Lisesinden mezun olan ve istek üzerine ÖSYM tarafından okulumuza yerleştirilen öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir. Mezunlarımız, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültelerinde Kamu Yönetimi bölümüne sınavsız kayıt yaptırıp fark dersleri vererek lisans programlarını tamamlama olanağına sahiptirler. Mezunlar bundan başka, Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde Hukuk Fakültelerine dikey geçiş yapabilmekte ve böylece lisans öğrenimine başlama haklarını elde edebilmektedirler.

Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları Adalet Bakanlığı teşkilatında mahkeme yazı işleri müdürü, zabıt katibi, icra müdürü ve cezaevi müdürü olarak görev yapmaktadırlar. Bankacılık ve finans sektöründe çeşitli kamu ve özel kurum kuruluşlarının hukuk servislerinde de mezunlar istihdam olanağı bulabilmektedirler.
İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.