Academic Publications - Department of Justice | İzmir University of Economics

VOCATIONAL SCHOOL OF JUSTICE

Department of Justice

Academic Publications

Published or accepted to be published in journals covered by SCI, SSCI or AHCI

National

 • Çağlar Özel and Utku Topcan.
  (2014) Tüketicinin Korunması Açısından Mevzuatta Getirilen Son Değişiklikler Çerçevesinde Taksitle Satış Sözleşmeleri.
  Terazi Aylık Hukuk Dergisi (Özel Sayı) , No. 99, 47-56, ISBN: 1306-9802
 • Zeynep Mineliler.
  (2008) Tasarım Hakkının Hükümsüzlüğü.
  Manisa Barosu Dergisi , No. 105, 9-22,

International

 • Utku Topcan.
  (2014) Abuse of the Right to Access ICSID Arbitration.
  ICSID REVIEW - FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL , Vol. 29, No. 3, 627-647, ISBN: 0258-3690

Published or accepted to be published in journals covered by other indexes

National

 • Hüseyin IŞIK.
  (2020) BEPS Çok Taraflı Vergi Sözleşmesi, OECD Vergi Model Anlaşması ile Bağlantısı ve Türkiye'nin İkili Vergi Anlşmalarına Etkisi.
  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 5, No. 1, 1711-1744, ISBN: 2458-8202
 • Hüseyin IŞIK.
  (2019) Avrupa Birliğinde Dijital Ekonominin Vergilendirilmesine Yönelik Çalışmalar.
  Legal Mali Hukuk Dergisi , Vol. 15, No. 180, 2681-2708, ISBN: 1305-4074
 • Hüseyin IŞIK.
  (2019) Finansal Bilgilerin Vergi Amaçları İçin Uluslararası Otomatik Değişimi.
  Vergi Dünyası , No. 454, 51-68, ISBN: 1300 851X
 • Hüseyin IŞIK.
  (2018) Dijital Ekonominin Vergi Hukukundaki İşyeri Kavramına Etkileri .
  Vergi Sorunları , No. 356, 42-62, ISBN: 1300 8951
 • Hüseyin IŞIK.
  (2018) Uluslararası Alanda Vergi Cennetleri Konusundaki Gelişmeler, Türkiye'nin Durumu ve Öneriler .
  Vergi Dünyası , No. 439, 18-34, ISBN: 1300 851X

Published or accepted to be published in refereed journals

 • Zeynep Mineliler.
  (2012) Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketlerin Haklı Sebeple Feshi.
  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. XVI, No. 3, 95-117, ISBN: ISSN-1302-0013
 • Zeynep Mineliler.
  (2012) Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirket Ortağının Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı.
  Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Vol. Yıl:7, No. Sayı:69, 14-19, ISBN: 1306-9802
 • Zeynep Mineliler.
  (2007) Deniz Yoluyla Tasımada Yükün Ziya ve Hasarından Doğan Sınırlı Sorumluluk.
  Dokuz Eylül üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 9, No. özel sayı, 957-984,
 • Hüseyin IŞIK.
  (2019) İkili Vergi Anlaşmalarında Büyük Tadilat: BEPS Çok Taraflı Vergi Sözleşmesi .
  Innovation And Global Issues Academy / Law In Positive And Social Sciences Abstracts Book (LAWPOS)
  17-21,
 • Zeynep Mineliler and Huriye Kubilay.
  (2006) Multimodal Carriage in Turkish Law (A Comparative Study)..
  Innovation And Global Issues Academy / Law In Positive And Social Sciences Abstracts Book (LAWPOS)
 • Zeynep Demirçivi Mineliler.
  (2006) Multimodal Carriage in Turkish Law (A Comparative Study).
  4th International Logistics And Supply Chain Congress
 • Hüseyin IŞIK . ..
  (2014) Uluslararası Vergilendirme.
  XII Levha Yayınları , ISBN: 978-605-152-192-3
  Author
 • Hüseyin IŞIK . ..
  (2005) Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye.
  T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama Ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı , ISBN: 975-8195-03-4
  Author
 • Çağlar Özel and Utku Topcan.
  Taksitle Satış Sözleşmeleri, Diğer Tüketici Sözleşmeleri, Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması.
  No. 1, Çağlar Özel.
  Tüketicinin Korunması Hukuku (6502 Sayılı Kanun ile Güncellenmiş).
  (2014), Seçkin,
 • Zeynep Mineliler.
  Ticari Vekil.
  No. 64, 1467-1488
  Kemal Şenocak , Murat Gürel , Burçak Yıldız and Cengiz Koçhisarlıoğlu.
  Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan .
  (2010), Turhan Kitabevi , Vol. 2, ISBN: 978-605-5593-14-8
 • Zeynep Mineliler.
  Ticaret Unvanı ve Haksız Rekabete İlişkin Bir Yargıtay Kararının TTK ve TTK Tasarısı Hükümleri Çerçevesinde MarKHK Hükümleri de Dikkate Alınarak İncelenmesi.
  13-28
  Prof.Dr.Hüseyin Ülgen'e Armağan.
  (2007), Vedat Kitapçılık, Vol. 1, ISBN: 9789758875993

NEWS |ALL NEWS

Izmir University of Economics
is an establishment of
izto logo
Izmir Chamber of Commerce Health and Education Foundation.
ieu logo

Sakarya Street No:156
35330 Balçova - İzmir / Turkey

kampus izmir

Follow Us

İEU © All rights reserved.