Adalet Meslek Yüksekokulu

Hoş Geldiniz

Sevgili Öğrenciler;

İzmir Ekonomi Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu gerek adli hizmetlerde gerekse özel sektörde çalışabilecek, temel hukuk bilgisine sahip, nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Günümüzde adalet hizmetlerinin hızlı, verimli ve etkin bir biçimde işlemesine katkıda bulunabilecek personelin yetiştirilmesi, çoğalan ve farklılaşan hukuki problemlerle birlikte daha da önemli hale gelmiştir. Bu nedenle karşılaştığı hukuki sorunları sağlıklı bir bakış açısıyla değerlendirmeyi başarabilen, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve adalet hizmetleri konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeler hakkında bilgisi olan idari personelin yetiştirilmesi Adalet Meslek Yüksekokulumuzun temel hedefidir.

Adalet Meslek Yüksekokulu derslerinin büyük bir bölümünü İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri yürütmektedir. Kamu hukuku ve özel hukukun farklı branşlarına yönelik bu teorik derslerin yanı sıra Adalet Meslek Yüksekokulumuz müfredatında kalem mevzuatı, klavye kullanımı, arşiv ve dosyalama konularını ilgilendiren, uygulamaya dönük dersler de yer almaktadır.  

Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları adalet teşkilatında yazı işleri müdürlüğü, icra müdürlüğü, zabıt kâtipliği gibi görevleri yerine getirmektedirler. Bunun dışında mezunlarımız özel sektörde de bankacılık ve finans başta olmak üzere birçok farklı alanda iş bulma olanağına sahip olmaktadırlar.

Adalet Meslek Yüksekokulumuza ÖSYM sınavları sonucunda kayıt hakkı kazanmış öğrenciler ile Adalet Meslek Lisesinden mezun olan ve istek üzerine ÖSYM tarafından okulumuza yerleştirilen öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Mezunlarımız, “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Hukuk Fakültelerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Gelecekte Adalet teşkilatı başta olmak üzere farklı alanlarda önemli görevleri başarıyla yerine getirmenizde sizlere katkıda bulunacağımıza inanıyoruz ve bu nedenle sizleri Adalet Meslek Yüksekokulumuzda görmekten mutluluk duyacağız.

Yrd.Doç.Dr.Cem ÖZCAN
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü

Adalet hizmetlerine nitelikli personel yetiştiriyoruz

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Cem Özcan, aday öğrencileri bölümler hakkında bilgilendirmek amacıyla yapılan “Dekanlarımızla Tercih Masası” programına katıldı. İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu’nun sorularını yanıtlayan Özcan, Adalet ve Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği programları hakkında bilgi verdi.

 

İEÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Cem Özcan;

 

. Adalet hizmetlerinde görev alacak nitelikli ara elamanları yetiştiriyoruz.

. Adalet Meslek Yüksekokulu’nda hukuk ağırlıklı bir eğitim veriyoruz.

. Öğrencilerimiz,  Dikey Geçiş Sınavı’yla Hukuk Fakültesi’ne de geçiş yapabiliyor.

 . Özel sektörde çalışan mezunlarımız da bulunuyor. Hukuk bürolarında, bankacılık ve finans sektöründe de çalışıyorlar.

. Öğrencilerimiz istedikleri takdirde de hazırlık sınıfında İngilizce eğitimi alabiliyor,

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi youtube kanalından https://www.youtube.com/watch?v=0H6lLdu35g0 linkinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.