Adalet Meslek Yüksekokulu

Hoş Geldiniz

Değerli Öğrenciler,

Günümüzde adalet hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, bu alanda yetişmiş, donanımlı, mesleki bilgi ve tecrübeye sahip insan gücüne ihtiyaç vardır. Adalet Meslek Yüksekokulumuz, adalet hizmetlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda öğrencilere hem teorik hem de uygulamaya yönelik bir program ile gerekli mesleki yeterlilikler kazandırılmaktadır.

Mezunlarımızın istihdam olanakları oldukça geniş olup, icra müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü, idari işler müdürlüğü ve müdür yardımcılığı, zabıt katipliği, icra katipliği, cezaevi kâtipliği daktilograflık, infaz ve koruma memurluğu gibi çeşitliği görevleri üstlenmeleri mümkündür. Mezunlarımız, ilk derece mahkemeleri, bölge (adliye ve idare) mahkemeleri, yüksek mahkemeler başta olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, Cumhuriyet Başsavcılıklarında, ceza infaz kurumlarında, noterliklerde, avukatlık bürolarında, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk birimlerinde, bankalar ve sigorta şirketleri gibi özel kurum ve kuruluşlarda iş bulma olanağına sahiptir.

Ayrıca mezunlarımızın Meslek Yüksekokulları ve Açiköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik uyarınca, hukuk fakültesine dikey geçiş yapma imkanları da bulunmaktadır.

Adalet hizmetleri alanında her geçen gün artan ara insan gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla hizmet veren Yüksekokulumuzda alacağınız eğitim ile bu alana katkı sağlayacağınıza inanıyor ve sizlere başarılar diliyoruz.

 

Dr. Öğr. Üyesi Mine KASAPOĞLU TURHAN
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü

Adalet hizmetlerine nitelikli personel yetiştiriyoruz

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Cem Özcan, aday öğrencileri bölümler hakkında bilgilendirmek amacıyla yapılan “Dekanlarımızla Tercih Masası” programına katıldı. İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu’nun sorularını yanıtlayan Özcan, Adalet ve Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği programları hakkında bilgi verdi.

 

İEÜ Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Cem Özcan;

 

. Adalet hizmetlerinde görev alacak nitelikli ara elamanları yetiştiriyoruz.

. Adalet Meslek Yüksekokulu’nda hukuk ağırlıklı bir eğitim veriyoruz.

. Öğrencilerimiz,  Dikey Geçiş Sınavı’yla Hukuk Fakültesi’ne de geçiş yapabiliyor.

 . Özel sektörde çalışan mezunlarımız da bulunuyor. Hukuk bürolarında, bankacılık ve finans sektöründe de çalışıyorlar.

. Öğrencilerimiz istedikleri takdirde de hazırlık sınıfında İngilizce eğitimi alabiliyor,