Bizi takip edin
|
EN

Adalet Meslek Yüksekokulu

Hoş Geldiniz

Değerli Öğrenciler,

Günümüzde adalet hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, bu alanda yetişmiş, donanımlı, mesleki bilgi ve tecrübeye sahip insan gücüne ihtiyaç vardır. Adalet Meslek Yüksekokulumuz, adalet hizmetlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda öğrencilere hem teorik hem de uygulamaya yönelik bir program ile gerekli mesleki yeterlilikler kazandırılmaktadır.

Mezunlarımızın istihdam olanakları oldukça geniş olup, icra müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü, idari işler müdürlüğü ve müdür yardımcılığı, zabıt katipliği, icra katipliği, cezaevi kâtipliği daktilograflık, infaz ve koruma memurluğu gibi çeşitliği görevleri üstlenmeleri mümkündür. Mezunlarımız, ilk derece mahkemeleri, bölge (adliye ve idare) mahkemeleri, yüksek mahkemeler başta olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, Cumhuriyet Başsavcılıklarında, ceza infaz kurumlarında, noterliklerde, avukatlık bürolarında, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk birimlerinde, bankalar ve sigorta şirketleri gibi özel kurum ve kuruluşlarda iş bulma olanağına sahiptir.

Ayrıca mezunlarımızın Meslek Yüksekokulları ve Açiköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik uyarınca, hukuk fakültesine dikey geçiş yapma imkanları da bulunmaktadır.

Adalet hizmetleri alanında her geçen gün artan ara insan gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla hizmet veren Yüksekokulumuzda alacağınız eğitim ile bu alana katkı sağlayacağınıza inanıyor ve sizlere başarılar diliyoruz.

 

Öğr. Gör. Dr. Utku TOPCAN
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü