Bizi takip edin
|
EN

Adalet Meslek Yüksekokulu

Sıkça Sorulan Sorular

Genel Bilgiler


Üniversitemiz Adalet Meslek Yüksekokulu ders programında özellikle yabancı dil, muhasebe ve bilgi teknolojileri konularına ağırlık vermek suretiyle ülkemizdeki diğer benzer programlardan arasında ön plâna çıkmaktadır. Ders programı ve içerikleri, adaletin süratle gerçekleştirilmesinde büyük önem taşıyan UYAP ağı gibi bilgisayar teknolojilerini de kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Mezun olan öğrencilerimiz için çeşitli seçenekler bulunmaktadır: Dileyen öğrencilerimiz mezuniyetten sonra kendi alanlarında çok geniş bir kariyer olanağına sahip olabileceklerdir. Mezun olan öğrencilerimiz, açılacak sınavlarda başarılı olmak koşuluyla, mahkemelere yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürlüğü veya yardımcılığı, zabıt kâtipliği gibi görevlere atanabilirler. İnfaz kurumlarında cezaevi müdürlüğü gibi görevlere yükselebilmekte, noterlerde, bankalarda, çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iş bulabilme olanağına sahiptir.

Adalet Meslek Yüksekokulu'nda verilen eğitimin temel amacı; yargı örgütünün ve diğer sektörlerin temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü ihtiyacını karşılayabilecek teorik altyapısı olan, uygulamayı bilen ve teknolojiyi takip eden öğrenciler yetiştirmektir. 

Adalet Meslek Elemanları, sosyoloji ve hukuk alanına ilgili, Türkçeyi iyi kullanan, titiz, dikkatli ve düzenli çalışan, sorumluluk duygusuna sahip kimselerdir. Mahkemelerde başvuruları kaydetme, hâkimlerin aldıkları kararların uygulanmasını izleme, mahkeme ilamlarının icrası ve alacakların tahsilinin sağlanması işleriyle, infaz kararlarının uygulanması işlemlerini yürütür. 

Öğrencilerimiz YKS burslu ve indirimli kontenjanlarının yanı sıra, İEÜ Önlisans ve Lisans Programları Burs ve İndirim Yönergesi’nde düzenlenen akademik başarı indirimi, sporcu indirimi gibi indirimlerden de yararlanabilmektedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nun eğitim dili Türkçedir. İsteyen öğrencilere İngilizce hazırlık eğitimi olanağı sağlanmakla birlikte, öğrencilerin ve mezunların mesleki alanlarındaki yabancı literatürü takip edebilmelerini sağlamak amacıyla iki (2) yıllık eğitim programlarında İngilizce dersler de bulunmaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, bir şehir üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin Balçova’daki kampüsünde hizmet vermektedir. Öğrenci, kampus içinde ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağına sahiptir. Bunun yanı sıra, Adalet Meslek Yüksekokulu'nun şehrin merkezinde yer alması, öğrenciye her yere kolayca ve çok kısa sürede ulaşabilme olanağı vermektedir. Şehrin içinde olmakla birlikte Üniversite, şehrin en sakin ve doğal güzelliklere sahip bir yerinde bulunmaktadır.

Kampüs içindeki yurt binası, öğrencilerin konaklamaları ve konaklama sırasındaki ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için her türlü olanağı sunmaktadır. 

Öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavına girmek suretiyle dört (4) yıllık hukuk lisans eğitimini alma hakkına sahip olabileceklerdir. 

Öğrenciler, istedikleri zaman öğretim elemanlarıyla görüşebilir, onların görüşlerini alabilirler. Öğretim elemanları, ders seçimleri gibi konularda öğrenciye yardımcı olacaktır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.